Biela kniha o rôznych druhoch relé

Biela kniha o rôznych druhoch relé

Relé je automatické ochranné a spínacie zariadenie, ktoré je schopné snímať abnormálne podmienky v elektrických obvodoch. Ovládajú sa na otvorenie alebo zatvorenie kontaktov záťaže v reakcii na jednu alebo viac elektrických veličín, ako je napätie a prúd. Relé sa používajú v najrôznejších aplikáciách, ako sú elektrické napájacie systémy, domáce spotrebiče, automobily, priemyselné zariadenia, digitálne počítače atď.Relé sú rozdelené do niekoľkých typov na základe ich funkčnosti a aplikácie, pre ktorú sú implementované. Tieto klasifikácie zahŕňajú elektromagnetické, polovodičové, vysoké napätie, tepelné relé atď. Preto je cieľom tohto dokumentu popísať niekoľko základných typov relé, ktoré sa bežne používajú v typických aplikáciách riadenia záťaže.


Tento dokument vysvetľuje všetko relé a jeho pracovný princíp s príslušnými údajmi. V tomto dokumente sú vysvetlené iba niektoré z relé, ktoré ho robia jednoduchým a zrozumiteľným. Dúfam, že po prečítaní týchto informácií získate dobrý nápad na túto tému. Ďalej za každú pomoc alebo informácie týkajúce sa tejto témy alebo implementáciu týchto relé prakticky v elektrické obvody môžete komentovať nižšie.

Kliknite sem a stiahnite si kompletný dokument o typoch relé PDF