Čo je metóda zvárania: rôzne typy a ich symboly

Čo je metóda zvárania: rôzne typy a ich symboly

Prvý proces zvárania sa začal realizovať na konci 19. storočia, a to kováčske zváranie, ktoré používali kováči na zváranie ocele a železa príklepom alebo iným spôsobom. Proces zvárania bol vyvinutý v 20. storočí pre konzistentné aj lacné spôsoby spájania. Denne boli vyvinuté rôzne spôsoby zvárania, ako napríklad zváranie pomocou kovového oblúka. Medzi najobľúbenejšie metódy zvárania patria hlavne plynový kovový oblúk, ponorný oblúk, oblúk tavidla a elektro Troska. V dnešnej dobe Robot zváranie môže byť bežným miestom v priemyselných prevádzkach a výskumný pracovník pokračuje vo vývoji nových metód zvárania a lepšom porozumení kvality zvárania.

Čo je metóda zvárania?

Proces zvárania je výmysel inak sochárska metóda, ktorá sa používa na spájanie materiálov, ako sú kovy, inak termoplastov pomocou vysokého tepla na spoločné zmäkčenie kovových častí a ich ochladenie. Proces zvárania je oddelený od spôsobov spájania kovov založených na nízkej teplote, ako je napr spájkovanie rovnako ako tvrdé spájkovanie, ktoré nezmäkčuje kov.


Metóda zvárania

Metóda zváraniaOkrem toho na zmäkčenie kovovej základne plnivo materiál sa môže bežne pripevniť k spoju na vytvorenie zásoby roztaveného materiálu, ktorá ochladí a vytvorí spoj, ktorý závisí od konfigurácie zvaru. Môže to byť výkonnejšie ako hlavný materiál. Sila môže byť tiež použitá s teplom v spojení na vytvorenie zvaru. Tento proces tiež vyžaduje typ štítu na ochranu výplňových kovov, inak zmäkčených kovov, pred hrdzou.
Je ich niekoľko zdroje energie sú k dispozícii pre proces zvárania, ktorý zahŕňa plynový plameň, elektrický oblúk, elektrónový lúč, trenie, laserom & ultrazvuk. V priemysle sa proces zvárania môže použiť v niekoľkých odlišných prostrediach, napríklad vo vode, na voľnom priestranstve a vo vonkajšom priestore. Proces zvárania je nebezpečný a sú potrebné určité preventívne opatrenia, aby sa zabránilo popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu zraku a dýchaniu toxických plynov.

Zváracie symboly

The komunikácia medzi zváračom aj návrhárom je možné vykonať pomocou zváracích symbolov. Väčšina výkresov projektu zvárania môže byť výrazne posypaná symbolmi. Šípka je chrbticou zváracieho symbolu, vodiacej čiary, chvosta, vodorovnej referenčnej čiary a divokého symbolu. Kedykoľvek je špecifikované zváranie na technickom výkrese, použije sa sada zváracích symbolov na vysvetlenie informácií o zváraní, ako je divoký typ, veľkosť a spracovanie, ako aj na dokončenie informácií.

Typy metód zvárania

Existujú rôzne druhy zvárania metódy boli vyvinuté na základe požiadaviek, materiálov a podmienok. Každý zvárací proces dáva inú potrebu, ako aj svoje výhody, nevýhody a aplikácie. Tu typy a definícia zvárania sú diskutované nižšie .

  • SMAW (oblúkové zváranie v tieni)
  • GTAW (plynové zváranie wolfrámom)
  • GMAW (plynové oblúkové zváranie)
  • FCAW (oblúkové zváranie tavením)
  • SAW (zváranie pod tavivom)

1). SMAW (oblúkové zváranie v tieni)

Krátkodobým oblúkovým zváraním v tieni je SMAW, inak zváranie bodovým zváraním. Termín tyčinka znamená elektródu a je pokrytá ochranným tokom. Elektródová rukoväť drží tyč na svojom mieste a pomocou nej je možné vytvoriť elektrický oblúk DC (jednosmerný prúd) inak AC (striedavý prúd) .


Tienené zváranie oblúkom

Tienené zváranie oblúkom

Pracovná časť, rovnako ako elektróda, zmäkne, aby sa vytvorila tavenina roztaveného kovu, ktorá sa ochladí na tvar spoja. Keď je zváranie umiestnené, elektróda rozpadá tavný povlak, vytvára plynné pary, ktoré slúžia ako ochranný plyn a ponúkajú vrstvu trosky, ktorá vytvorí chránené prostredie na ochranu spojovacej oblasti pred znečistením.

2). GTAW (plynové zváranie wolfrámom)

Krátkodobým oblúkovým zváraním pomocou plynového wolfrámu je GTAW, inak TIG zváranie (Tungsten Inert Gas). Tento zvárací proces využíva na vytvorenie zvaru volfrámovú elektródu. Nie ako pri zváraní v tienených kovových oblúkoch, elektródu nie je možné použiť počas celého procesu zvárania. Alternatívne môže byť spoločná oblasť chránená pred znečistením atmosféry nehybným plynom, často argónom, inak plynným héliom.

Zváranie plynovým wolfrámom

Zváranie plynovým wolfrámom

3). GMAW (plynové oblúkové zváranie)

Krátkodobé zváranie plynovým oblúkom je GMA, inak zváranie inertným plynom. Pri tomto zváraní sa používa spotrebný kábel, ktorý je možné napájať zváracou pištoľou.

Oblúkové zváranie plynovým kovom

Oblúkové zváranie plynovým kovom

Inertný ochranný plyn, ako je argón, môže byť inak na zváranie posypaný zmesou argónu a oxidu uhličitého, ktorá ho chráni pred znečistením. V priemyselných oblastiach je MIG zváranie najbežnejšie používanou metódou vďaka svojej adaptabilite a relatívnej ľahkosti. Nie je ale dokonalé použitie vonku, inak na iných miestach s vysokou nepredvídateľnosťou vzduchu.

4). FCAW (oblúkové zváranie tavením)

Krátkodobým oblúkovým zváraním s tavidlom je FCAW, inak FCAW. Tento druh zvárania súvisí s kovovým inertným plynom, ale jeho vlastnosť, ako je použitie špeciálneho rúrkového kábla, je plnená tavidlom. Tavidlo môže byť samo o sebe dostatočné na ochranu zváracieho jazierka pred znečistením, inak sa môže použiť aj ochranný plyn, založený na materiáli plniva, ako aj na iných situáciách.

Oblúkové zváranie tavidlom

Oblúkové zváranie tavidlom

5). SAW (zváranie pod tavivom)

Krátkym obdobím zvárania pod tavivom je SAW. Tento typ zvárania využíva použiteľnú elektródu, ktorú je možné napájať konštrukčne. Využíva tiež kvalitný obal granulovaného taviteľného taviva, ktorý pozostáva z mnohých zlúčenín vrátane vápna, oxidu kremičitého, fluoridu vápenatého a tiež oxidu mangánu medzi ostatnými. Kryt zrnitého toku môže celkom potopiť zváraciu oblasť na jeho tienenie.

Zváranie pod tavivom

Zváranie pod tavivom

Ostatné procesy priemyselného zvárania

Ďalej sú diskutované ďalšie typy metód zvárania používaných v priemyselných oblastiach.

DB (difúzna väzba)

Difúzne väzbové časti sa na určitú fázu spoločne tlačia pri prominentnej teplote pod bod mäknutia.

EXW (explózne zváranie)

Diely zvárané výbuchom (výbuchom), ktoré sa majú spojiť, sú spoločne poháňané v určitom uhle prostredníctvom nestabilného náboja, ako aj spoločne tavené od trenia kolízie.

USW (ultrazvukové zváranie)

Táto metóda využíva horizontálne kmitanie jedného delenia na ďalšie na rozšírenie adekvátneho trecieho tepla na uskutočnenie fúzie.

ESW (elektrická troska) a EGW (elektroplyn)

Pri týchto metódach sa v ťažkej doske spája roztavený zvarový kov uzavretý medenými topánkami, ktorý sa používa na konštrukciu zvislého zadku.

Toto je teda všetko o typy postupov zvárania , a je to jeden druh metódy používanej na trvalé spojenie dvoch alebo viacerých častí vhodnou aplikáciou, ako je teplo alebo tlak. Často je možné pridať plnivo, aby sa uľahčila koalescencia. Metóda zvárania sa používa hlavne v kovových častiach a ich zliatinách. Tu je otázka, aké sú typy zváracích spojov?