Čo je operačný systém Linux a jeho vlastnosti

Čo je operačný systém Linux a jeho vlastnosti

Operačný systém je rozhranie medzi používateľom počítača a hardvérom počítača. Je to kolekcia softvéru, ktorý spravuje hardvérové ​​prostriedky počítača a ponúka bežné služby pre programy v počítači. Krátkodobý operačný systém je OS. Je to nevyhnutná súčasť systémového softvéru v počítačovom systéme. Hlavným účelom OS je poskytnúť prostredie, v ktorom môže užívateľ vykonávať program efektívnym alebo pohodlným spôsobom. Tento článok poskytuje prehľad toho, čo je operačný systém Linux typy operačných systémov ich architektúru a vlastnosti.Operačný systém Linux

Operačný systém Linux

Operačné systémy sú rozdelené do šiestich typov na základe typov počítačov, ktoré ovládajú, ako napríklad operačné systémy pre jedného používateľa s jednou úlohou, operačné systémy v reálnom čase, pre jedného používateľa, operačné systémy s viacerými úlohami, operačné systémy s viacerými používateľmi, distribuované operačné systémy a vstavané operačné systémy. Medzi typické služby, ktoré operačný systém poskytuje, patria: plánovač úloh, správca pamäte, správca diskov, správca siete, ďalšie I / O služby a správca zabezpečenia.


Čo je operačný systém Linux?

Operačný systém Linux je jednou z populárnych verzií operačného systému UNIX, ktorá je navrhnutá tak, aby ponúkla bezplatný alebo lacný operačný systém pre používateľov osobných počítačov. Získalo si reputáciu rýchlo fungujúceho a veľmi efektívneho systému. Jedná sa o pozoruhodne kompletný operačný systém vrátane grafického používateľského rozhrania (grafické používateľské rozhranie), protokolu TCP / IP, editora Emacs, systému X Window atd.

História operačného systému LINUX

História systému Linux sa začala písať v roku 1991 začiatkom osobného projektu fínskeho študenta Linusa Torvaldsa na vytvorenie nového bezplatného jadra operačného systému. Odvtedy bolo výsledné jadro Linuxu poznačené neustálym rastom v celej histórii. • V roku 1991 predstavil Linux fínsky študent Linus Torvalds.
 • Vydaná bola verzia Hewlett Packard UniX (HP-UX) 8.0.
 • V roku 1992 bol vydaný produkt Hewlett Packard 9.0.
 • V roku 1993 boli vydané NetBSD 0.8 a FreeBSD 1.0.
 • V roku 1994 bol predstavený Red Hat Linux, spoločnosť Caldera bola založená spoločnosťami Bryan Sparks a Ransom Love a NetBSD1.0 Released.
 • V roku 1995 vyšlo FreeBSD 2.0 a HP UX 10.0.
 • V roku 1996 vytvoril K Desktop Environment Matthias Ettrich.
 • V roku 1997 bol uvedený na trh produkt HP-UX 11.0.
 • V roku 1998 bola vydaná piata generácia SGI Unix, t. J. IRIX 6.5, operačný systém Sun Solaris 7 a Free BSD 3.0.
 • V roku 2000 bola oznámená dohoda spoločnosti Caldera Systems s divíziou serverového softvéru SCO a divíziou profesionálnych služieb.
 • V roku 2001 vydal Linus Torvalds zdrojový kód verzie Linux 2.4.
 • V roku 2001 spoločnosť Microsoft podala žalobu o ochrannú známku na stránku Lindows.com
 • V roku 2004 bol názov Lindows zmenený na Linspire.
 • V roku 2004 vyšlo prvé vydanie Ubuntu.
 • V roku 2005 začal v rámci projektu openSUSE bezplatná distribúcia od komunity Novell’s.
 • V roku 2006 spoločnosť Oracle vydala vlastnú distribúciu Red Hat.
 • V roku 2007 spoločnosť Dell začala distribuovať notebooky s vopred nainštalovaným Ubuntu.
 • V roku 2011 bola vydaná verzia Linux kernel 3.0.
 • V roku 2013 si spoločnosť Google založená na systéme Linux so systémom Linux podľa spoločnosti Google získala 75% podielu na trhu so smartfónmi, čo sa týka počtu dodaných telefónov.
 • V roku 2014 si Ubuntu vyžiadalo 22 000 000 používateľov.
Dejiny systému Linux

Dejiny systému Linux

Architektúra systému Linux

Architektúra operačného systému Linux obsahuje predovšetkým tieto komponenty: jadro, vrstvu hardvéru, knižnicu systému, program Shell a systém.

Architektúra systému Linux

Architektúra systému Linux

1. Jadro je hlavnou časťou operačného systému, ktorá je zodpovedná za všetky hlavné činnosti operačného systému LINUX. Tento operačný systém pozostáva z rôzne moduly a interaguje priamo so základným hardvérom. Jadro ponúka požadovanú abstrakciu na skrytie aplikačných programov alebo nízkoúrovňových hardvérových detailov pre systém. Typy jadier sú nasledujúce:


 • Monolitické jadro
 • Mikro jadrá
 • Exo jadrá
 • Hybridné jadrá

2. Systémové knižnice sú špeciálne funkcie, ktoré sa používajú na implementáciu funkcií operačného systému a nevyžadujú prístupové práva ku kódom modulov jadra.

3. Programy System Utility sú zodpovedné za vykonávanie individuálnych úloh a úloh na špecializovanej úrovni.

4. Hardvérová vrstva operačného systému LINUX pozostáva z periférnych zariadení, ako sú RAM, HDD, CPU.

5. Shell je rozhranie medzi používateľom a jadrom a poskytuje služby jadra. Berie príkazy od používateľa a vykonáva funkcie jadra. Shell je prítomný v rôznych typoch operačných systémov, ktoré sa delia na dva typy: škrupiny príkazového riadku a grafické škrupiny.

Škrupiny príkazového riadku poskytujú rozhranie príkazového riadku, zatiaľ čo škrupiny grafického riadku poskytujú grafické užívateľské rozhranie. Obidve škrupiny síce vykonávajú operácie, ale škrupiny grafického používateľského rozhrania pracujú pomalšie ako škrupiny rozhrania príkazového riadku. Typy škrupín sa delia na štyri:

 • Korn škrupina
 • Bourneova škrupina
 • C škrupina
 • Shell POSIX

Vlastnosti operačného systému Linux

Hlavné vlastnosti operačného systému Linux sú

Prenosný: Operačný systém Linux môže pracovať na rôznych druhoch hardvéru, rovnako ako jadro Linuxu podporuje inštaláciu ľubovoľného druhu hardvérovej platformy.

Open Source: Zdrojový kód operačného systému LINUX je voľne dostupný a na zlepšenie schopností operačného systému LINUX veľa tímov spolupracuje.

Viac používateľov: Operačný systém Linux je systém s viacerými používateľmi, čo znamená, že viacerí používatelia môžu súčasne pristupovať k systémovým prostriedkom, ako sú programy RAM, Pamäť alebo Aplikácia.

Multiprogramovanie: Operačný systém Linux je multiprogramovací systém, čo znamená, že môže bežať súčasne viac aplikácií.

Hierarchický systém súborov: Operačný systém Linux poskytuje štandardnú štruktúru súborov, v ktorej sú usporiadané systémové súbory alebo súbory používateľov.

Škrupina: Operačný systém Linux ponúka špeciálny tlmočnícky program, pomocou ktorého je možné vykonávať príkazy OS. Môže sa použiť na vykonávanie niekoľkých typov operácií, ako sú napríklad volanie aplikačných programov a podobne.

Zabezpečenie: Operačný systém Linux ponúka užívateľovi bezpečnostné systémy pomocou autentifikačných funkcií, ako je šifrovanie údajov alebo ochrana heslom alebo kontrolovaný prístup k konkrétnym súborom.

Vlastnosti LINUX

Vlastnosti LINUX

Aplikácie operačného systému Linux

V dnešnej dobe je Linux priemyslom v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Tisíce spoločností a vlád po celom svete používajú operačný systém Linux z dôvodu cenovej dostupnosti, nižších licenčných poplatkov a času a peňazí. Linux sa používa v mnohých elektronických zariadeniach, ktoré sú dostupné spotrebiteľom na celom svete. Zoznam niektorých populárnych Elektronické zariadenia založené na systéme Linux zahŕňa:

 • Dell Inspiron Mini 9 a 12
 • Garmin Nuvi 860, 880 a 5000
 • Telefón so systémom Android pre Android 1
 • HP Mini 1000
 • Lenovo IdeaPad S9
 • Telefón Motorola MotoRokr EM35
 • Jeden notebook na dieťa XO2
 • Televízia Sony Bravia
 • Sony Reader
 • Digitálny videorekordér TiVo
 • Navigačný systém Volvo
 • Klávesnica Yamaha Motif
Aplikácie pre Linux

Aplikácie pre Linux

Preto je toto všetko o operačnom systéme Linux, histórii, architektúre, vlastnostiach a aplikáciách operačného systému Linux, ktoré môžu byť použité v projekty v oblasti informatiky . Ďalej v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto článku alebo najnovšie projekty elektroniky , svoju spätnú väzbu môžete poskytnúť komentovaním v sekcii komentárov nižšie.