Čo je kódovanie binárneho fázového posunu: Schéma zapojenia a jeho výhody

Čo je kódovanie binárneho fázového posunu: Schéma zapojenia a jeho výhody

Komunikácia je proces prenosu informácií z jedného miesta na druhé. V súčasnosti sa používajú rôzne komunikačné prostriedky. Vývoj v oblasti komunikácie nabral rýchlosť počas svetovej vojny. Od metód drôtovej komunikácie sme prešli k bezdrôtovej komunikácii. Od metód analógovej komunikácie sme prešli k metódam digitálnej komunikácie. Pretože sa zistilo, že bezdrôtová komunikácia je účinnejšia, boli zavedené rôzne techniky, ktoré zvyšujú jej spoľahlivosť a bezpečnosť. Jednou z takýchto techník zavedených na prenos údajov na veľké vzdialenosti je modulácia. Kľúčovanie pomocou binárneho fázového posunu je jednou z metód digitálnej modulácie.Čo je kódovanie binárneho fázového posunu?

Pri digitálnej modulácii sa namiesto analógového priebehu prenášajú digitálne údaje z jedného miesta na druhé. Tu sa prenášajú logické úrovne vysoké a logické úrovne nízke. Signál základného pásma používaný v digitálnej modulácii je vo forme 0 a 1. Na základe logickej úrovne signálu základného pásma sa charakteristiky krivky nosnej vlny menia.


V tomto kľúčovaní s binárnym posunom fázy sa fáza priebehu nosnej vlny mení podľa signálu digitálneho základného pásma. Pretože signál digitálneho základného pásma má iba dve úrovne, buď 0 alebo 1, odtiaľ pochádza aj názov „Binárny“.Modulácia kľúčovania binárnym fázovým posunom

Pri tejto modulácii sa mení fáza nosnej. Keď je signál základného pásma na logike -1, fáza nosnej vlny zostáva nezmenená. Keď je logická úroveň signálu v základnom pásme nízka-0, fáza nosného signálu je invertovaná. Takže pri tejto modulačnej metóde, keď je v signáli základného pásma logická hodnota -0, prechádza fáza nosného signálu fázovým posunom o 180 °.

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia binárneho fázového posuvu-kľúčovania

schéma zapojenia binárneho fázového posuvu-kľúčovaniaV tejto metóde digitálnej modulácie musí byť fáza nosného signálu invertovaná, keď je detekovaná logická úroveň 0 v signáli základného pásma. To sa dá dosiahnuť jednoduchým vynásobením tvaru vlny sínusovej nosnej s hodnotou -1. Vďaka tomu je implementácia tejto modulácie veľmi jednoduchá.

Tvar vlny

Táto modulácia čelí výzve vysokofrekvenčných prechodov v nosnej vlne a tieto môžu generovať vysokofrekvenčnú energiu, ktorá môže interferovať s ostatnými RF signálmi a narúšať systém. Pre plynulé prechody by sa teda perióda digitálnych bitov mala rovnať jednému úplnému nosnému cyklu a mala by sa vykonať synchronizácia digitálnych prechodov s priebehom nosnej vlny.


Tvar vlny binárneho fázového posuvu

tvar vlny binárneho fázového posuvu

Koherentný detektor spolu s slučka fázového zámku sa používa na konci prijímača na demoduláciu. Pred moduláciou sa signál správy kóduje pomocou NRZ metóda.

Výhody a nevýhody

  • Vďaka oddeleniu binárnych 0 a 1 základného pásma s 180 ° fázovým posunom nosnej je táto modulácia robustnejšia a umožňuje prenos dát na väčšie vzdialenosti.
  • Prijímač, ktorý sa tu používa, je v porovnaní s inými technikami veľmi jednoduchý.
  • Tu sa na symbol nosiča prenáša iba jeden bit. Preto je rýchlosť prenosu dát v porovnaní s inými technikami nižšia.
  • Táto technika digitálnej modulácie nie je v porovnaní s inými metódami efektívna z hľadiska šírky pásma.

Toto modulácia je ľahko implementovateľná a menej nákladná. Táto metóda sa používa v bunkových vežiach na prenos údajov na veľké vzdialenosti, proces odhadu kanála. Aká je hlavná nevýhoda kľúčovania pomocou binárneho fázového posunu?