Obvod nabíjania batérie mobilného telefónu s vysvetlením

Obvod nabíjania batérie mobilného telefónu s vysvetlením

Mobil nabíjačka batérií obvod je zariadenie, ktoré dokáže automaticky dobiť batériu mobilného telefónu, keď sa nabije energia. V dnešnej dobe sa mobilné telefóny stali neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka, a preto si kvôli častejšiemu používaniu vyžadujú časté nabíjanie batérie.Nabíjačky batérií prichádzajú ako jednoduché, krátkodobé, inteligentné a univerzálne analyzátory nabíjačiek založené na časovači, rýchle, impulzné, indukčné, USB, solárne nabíjačky a pohybové nabíjačky. Tieto nabíjačky batérií sa tiež líšia v závislosti od aplikácií, ako je nabíjačka mobilných telefónov, nabíjačky batérií pre vozidlá, nabíjačky batérií a nabíjacie stanice pre elektromobily.


Metódy nabíjania sú rozdelené do dvoch kategórií: metóda rýchleho nabíjania a metóda pomalého nabíjania. Rýchle nabíjanie je systém používaný na nabíjanie batérie približne za dve hodiny alebo menej a pomalé nabíjanie je systém používaný na nabíjanie batérie počas celej noci. Pomalé nabíjanie je výhodné, pretože nevyžaduje žiadny obvod na detekciu nabitia. Navyše je to aj lacné. Jedinou nevýhodou tohto nabíjacieho systému je, že nabitie batérie trvá maximálny čas.

Automatické vypínanie nabíjačky batérií

Tento projekt si kladie za cieľ automaticky odpojiť batériu od elektrickej siete, keď sa batéria úplne nabije. Tento systém je možné použiť aj na nabitie čiastočne vybitých článkov. Obvod je jednoduchý a pozostáva z prevodníka AC-DC, budičov relé a nabíjacích staníc.

Obvod nabíjačky mobilných batérií

Obvod nabíjačky mobilných batériíPopis obvodu

V sekcii prevodníka AC-DC transformátor znižuje dostupné napájanie striedavým prúdom na 9 V AC pri 75 ° mA, ktoré je usmerňované pomocou usmerňovača s plnou vlnou a potom filtrované kondenzátorom. Regulátor poskytuje nabíjacie napätie 12 V DC a po stlačení spínača S1 začne nabíjačka pracovať a zapne sa LED Svieti, čím označuje, že je nabíjačka zapnutá.

Sekcia budiča relé pozostáva z tranzistorov PNP na napájanie elektromagnetického relé. Toto relé je pripojené k kolektoru prvého tranzistora a je poháňané druhým PNP tranzistorom, ktorý je zase poháňaný PNP tranzistorom.


V nabíjacej časti je regulátor IC predpätý na asi 7,35 V. Na nastavenie predpätia sa používa prednastavený VR1. Medzi výstup IC je zapojená dióda D6 a na nabíjanie batérie sa používa limitné výstupné napätie batérie do 6,7V.

Po stlačení spínača sa zablokuje relé a začne sa nabíjať batéria. Keď sa napätie na článok zvýši nad 1,3 V, pokles napätia sa začne znižovať pri R4. Keď napätie klesne pod 650 mV, potom sa tranzistor T3 preruší a napája sa na tranzistor T2, ktorý následne preruší tranzistor T3. Výsledkom je, že relé RL1 je vypnuté, aby odpojilo nabíjačku, a červená LED1 zhasne.

Nabíjacie napätie, v závislosti od článku NiCd, je možné určiť podľa technických údajov poskytnutých výrobcom. Nabíjacie napätie je pre štyri 1,5V články nastavené na 7,35V. V súčasnosti je na trhu k dispozícii 700mAH článkov, ktoré je možné nabíjať pri 70 mA desať hodín. Napätie otvoreného obvodu je asi 1,3V.

Bod vypínacieho napätia sa stanoví úplným nabitím štyroch článkov (pri 70 mA po dobu štrnástich hodín) a pridaním poklesu diódy (až 0,65 V) po príslušnom zmeraní napätia a predpätí LM317.

Okrem vyššie uvedeného jednoduchého obvodu je implementácia tohto obvodu v reálnom čase založená na solárne projekty sú diskutované nižšie.

Regulátor nabíjania solárnej energie

Hlavný cieľ tohto regulátor nabíjania solárnej energie projekt spočíva v nabití batérie pomocou solárnych panelov. Tento projekt sa zaoberá mechanizmom kontrola nabíjania čím sa zabezpečí aj prebitie, hlboké vybitie a ochrana batérie pod napätím. V tomto systéme sa pomocou fotovoltaických článkov slnečná energia premieňa na elektrickú energiu.

Regulátor nabíjania solárnej energie

Regulátor nabíjania solárnej energie

Tento projekt obsahuje hardvérové ​​komponenty ako solárny panel, operačné zosilňovače, MOSFET, diódy, LED diódy, potenciometer a batéria. Solárne panely sa používajú na premenu slnečnej energie na elektrickú. Táto energia sa ukladá v batérii počas dňa a využíva ju v noci. Sada OP-AMPS sa používa ako komparátor na nepretržité monitorovanie panelového napätia a oloveného prúdu.

LED diódy sa používajú ako indikátory a svietia zelenou farbou a označujú batériu ako úplne nabitú. Podobne, ak je batéria nedostatočne nabitá alebo preťažená, rozsvieti sa červená LED. Regulátor nabíjania využíva MOSFET - výkonový polovodičový spínač na odpojenie záťaže, keď je batéria takmer vybitá alebo v stave preťaženia. Keď je batéria úplne nabitá, využíva sa na jej premenu na fiktívnu záťaž tranzistor, ktorý chráni batériu pred prebitím.

Mikroprocesorový fotovoltaický regulátor nabíjania MPPT

Cieľom tohto projektu je navrhnúť regulátor nabíjania so sledovaním maximálneho bodu výkonu na základe mikrokontroléra.

Fotovoltaický regulátor nabíjania MPPT

Fotovoltaický regulátor nabíjania MPPT

Hlavnými komponentmi použitými v tomto projekte sú solárny panel, batéria, invertor, bezdrôtový vysielač a prijímač, LCD, prúdový senzor a teplotný senzor . Energia zo solárnych panelov sa dodáva do regulátora nabíjania, ktorý sa potom dodáva ako výstup do batérie a umožňuje jej ukladanie. Výstup z batérie je pripojený k invertoru, ktorý poskytuje zásuvky pre používateľa na prístup k akumulovanej energii.

Solárny panel, batéria a invertor sa kupujú ako vonkajšie časti, zatiaľ čo regulátor nabíjania MPPT je navrhnutý a vyrobený solárnymi rytiermi. K dispozícii je LCD obrazovka na zobrazovanie energie v úložisku a ďalšie výstražné správy. Výstupné napätie sa mení moduláciou šírky impulzu od mikrokontroléra po ovládače MOSFET. Spôsob sledovania bodu maximálneho výkonu pomocou implementácie algoritmu MPPT v radiči zaisťuje, že batéria je nabíjaná maximálnym výkonom zo solárneho panelu.

Takto je možné vyrobiť nabíjačku batérie pre mobilné telefóny. Dva tu uvedené príklady vám môžu uľahčiť postup. Navyše, ak máte pochybnosti a potrebujete pomoc s implementáciou projektov v reálnom čase a obvody nabíjačiek priemyselných batérií , môžete komentovať v sekcii komentárov nižšie.

Fotoúvery

  • Mobilná nabíjačka batérií Circuit od ggpht
  • Fotovoltaický regulátor nabíjania MPPT od eecs