Úspora a správa energie pomocou funkcie Soft Start

Úspora a správa energie pomocou funkcie Soft Start

Proces konzervácie alebo zachovania alebo zachovania a zabránenia plytvaniu niečím (historickým alebo prírodným alebo akýmkoľvek množstvom atď.) Možno nazvať konzerváciou. V našom každodennom živote využívame rôzne druhy zdrojov energie, ktoré môžeme klasifikovať ako obnoviteľné zdroje energie a neenergetické zdroje. Masívne využívanie neobnoviteľnej energie môže viesť k niekoľkým nebezpečným okolnostiam, ako je znečistenie ovzdušia, vody, pôdy, globálne otepľovanie atď. Aby ste sa vyhli tomuto druhu nebezpečných problémov, existuje niekoľko tipov na úsporu energie. Podobne možno elektrickú energiu konzervovať rôznymi technikami šetrenia energie. V tomto článku poďme diskutovať o úspore a riadení energie pomocou techniky mäkkého štartu.Úspora energie pri mäkkom štarte

Existujú rôzne tipy na šetrenie energie a riešenia energetického manažmentu, ktoré zahŕňajú mäkký štart jednofázového motora čerpadla, mäkký štart IGBT pre indukčný motor, mäkký štart indukčného motora pomocou ACPWM a elektronický mäkký štart pre 3fázový indukčný motor. Poďme diskutovať o všetkých tipoch na úsporu energie a riešeniach energetického manažmentu nasledovne:


Mäkký štart jednofázového motora čerpadla

Hlavným zámerom tohto projektu je úspora energie plynulým štartom. Počas štartovania jednofázového motora čerpadla sa odoberá väčší prúd v porovnaní s jeho menovitou hodnotou. Toto nadprúd nakreslené počas štartovania môže viesť k poškodeniu vinutia motora a stratám energie.

Mäkký štart projektu motora s jednofázovým čerpadlom

Mäkký štart projektu motora s jednofázovým čerpadlom

Teda tomuto problému plytvania energiou a poškodeniu vinutia motora sa dá vyhnúť pomocou úspory energie technikou pozvoľného rozbehu. Bloková schéma projektu je znázornená na obrázku nižšie, ktorý pozostáva z rôznych blokov ako napr mostový usmerňovač , transformátor, sieťové napájanie, zozadu zozadu SCR, optická izolácia, regulátor napätia, pozvoľný rozbeh a žiarovka (ako záťaž použitá namiesto motora na demonštračné účely).Mäkký štart blokového diagramu projektu motora s jednofázovým čerpadlom

Mäkký štart blokového diagramu projektu motora s jednofázovým čerpadlom

Na vykonanie činnosti s mäkkým štartom motora sa napätie privádzané do motora postupne zvyšuje z nízkeho na vysoké. To sa dá dosiahnuť použitím dvoch antiparalelných SCR zapojených do série s motorom na napájanie. Operačný zosilňovač poskytuje oneskorené impulzy na spustenie SCR, tieto oneskorené impulzy sa generujú porovnaním premenlivého napätia a napätia zubov.

Úspora energie mäkkým štartom indukčného motora pomocou IGBT

Hlavným zámerom tohto projektu je úspora energie dosiahnutím techniky riadenia mäkkého štartu pre indukčný motor pomocou IGBT.


Soft Start založený na IGBT pre projekt indukčných motorov od Edgefxkits.com

Soft Start založený na IGBT pre projekt indukčných motorov od Edgefxkits.com

Tento projekt je navrhnutý tak, aby sa zabránilo použitiu konvenčných pohonov s riadením fázového uhla triaku. Tento projektový obvod poskytuje (požadované) premenlivé striedavé napätie pri počiatočnom stave jednofázový striedavý prúd indukčný motor. Vstupné napätie použité pri štarte sa môže v krátkom čase meniť od nuly do maxima, podobne ako pri metóde riadenia triaku.

Softštart založený na IGBT pre blokový diagram indukčného motora od Edgefxkits.com

Softštart založený na IGBT pre blokový diagram indukčného motora od Edgefxkits.com

V skutočnosti tento projekt využíva pulznú šírkovú moduláciu alebo PWM techniku ​​a produkuje harmonické kmity veľmi nízkeho rádu v porovnaní s technikou riadenia fázového uhla na základe triaku. V tomto projekte je striedavé napätie priamo modulované namiesto použitia konvenčnej topológie prevodníka. Preto je ekonomickejší a dá sa použiť pre všetky aplikácie s nízkym alebo stredným výkonom. Bloková schéma je znázornená na vyššie uvedenom obrázku, ktorý pozostáva z rôznych blokov, napríklad a Zdroj blok, IGBT, detektor prechodu nulou, mikrokontrolér, optoizolátor atď. Projekt je možné využiť na šetrenie energie mäkkým štartom indukčného motora.

Elektronický mäkký štart pre 3 fázový indukčný motor

Projekt trojfázového indukčného motora je navrhnutý pre energetickú konverzáciu plynulým štartom indukčného motora. Podobne ako jednofázový indukčný motor, trojfázový indukčný motor tiež odoberá viac prúdu (vyšší ako je jeho kapacita) počas štartovania a spôsobí, že motor okamžite dosiahne plnú rýchlosť.

Elektronický mäkký štart pre 3 fázový indukčný motor

Elektronický mäkký štart pre 3 fázový indukčný motor

Z tohto dôvodu sa môžu mechanické trhnutie motora a vysoké elektrické napätie na vinutiach motora alebo vinutí spáliť a spôsobiť väčšiu spotrebu energie. Je teda potrebné dodržiavať alebo inovovať techniky energetického manažmentu na dosiahnutie mäkkého rozbehu motora, na zníženie spotreby energie a ochranu vinutia motora pred poškodením.

Elektronický plynulý štart pre blokový diagram projektu trojfázového indukčného motora

Elektronický plynulý štart pre blokový diagram projektu trojfázového indukčného motora

Bloková schéma trojfázového indukčného motora je znázornená na obrázku vyššie, ktorý pozostáva z viacerých blokov, ako je napájací obvod, zozadu dozadu SCR , žiarovky sa používajú ako záťaž namiesto indukčného motora na demonštračné účely, riadiaca jednotka. Tu v tomto projekte, hlavne počas štartovacieho stavu trojfázového motora, sú SCR spúšťané silne oneskoreným uhlom streľby.

Počas štartovacieho stavu je teda na motor privádzané nízke napätie a potom je postupne znižované oneskorenie, kým nedosiahne spustenie nulového napätia. Tým je dosiahnutá úspora energie pri mäkkom štarte 3fázového indukčného motora a motor je nastavený na postupné zvyšovanie rýchlosti.

Viete, že chcete navrhnúť projekty elektroniky založené na technikách šetrenia a riadenia energie pomocou mäkkého štartu? Potom zdieľajte svoje dotazy, pohľady, nápady, návrhy a komentáre uverejnením v sekcii komentárov nižšie.