Pracovný zosilňovač Cascode a jeho aplikácie

Pracovný zosilňovač Cascode a jeho aplikácie

Cascode zosilňovač sa používa na zvýšenie výkonu analógového obvodu. Využitie cascode je bežná metóda, ktorú je možné použiť v aplikáciách tranzistorov aj vákuových elektrónok. Rybársky cascode bol použitý v článku, ktorý môžu napísať Roger Wayne Hickman a Frederick Vinton Hunt v roku 1939. Diskusia sa týka stabilizátory napätia aplikácie. Navrhli cascode pre dve triódy, kde primárna je so zostavou spoločnej katódy a ďalšia je so spoločnou mriežkou ako náhrada pentódy. Názov toho teda možno predpokladať ako redukciu kaskádových triód, ktoré majú podobné vlastnosti ako pentóda.Čo je to zosilňovač Cascode?

Zosilňovač cascode obsahuje dva stupne ako a CE (spoločný žiarič) etapa a CB (spoločná báza) štádium, keď sa CE napája na CB. V porovnaní s jednou etapou zosilňovač , kombinácia tohto môže mať rôzne charakteristiky, ako je vysoká izolácia vstupu / výstupu, vysoká i / p impedancia, vysoká o / p impedancia a veľká šírka pásma.


V prúdových obvodoch môže byť tento zosilňovač často používaný pomocou dvoch tranzistorov BJT inak FET. Tu jeden tranzistor funguje ako CE alebo spoločný zdroj, zatiaľ čo iné fungujú ako CB alebo spoločná brána. Tento zosilňovač zvyšuje izoláciu I / O, pretože neexistuje priame prepojenie z O / P na i / P, čo znižuje efekt mlynára, a preto dodáva veľkú šírku pásma.

Obvod zosilňovača Cascode

Obvod zosilňovača Cascode používajúci FET je uvedený nižšie. Vstupný stupeň tohto zosilňovača je spoločným zdrojom FET & Vin (vstupné napätie), ktoré je pripojené k jeho hradlovému terminálu. Koncový stupeň tohto zosilňovača je spoločná brána FET, ktorá je ambiciózna vstupnou fázou. Odtokový odpor stupňa O / P je Rd a Vout (výstupné napätie) je možné odobrať z odtokovej svorky sekundárneho tranzistora.

Keď je hradlová svorka tranzistora Q2 uzemnená, zdrojové napätie a odtokové napätie tranzistorov sú udržiavané takmer stabilné. To znamená, že vyšší tranzistor Q2 poskytuje nízky odpor i / p smerom k dolnému tranzistoru Q1. Tým sa zníži zisk spodného tranzistora, a tým sa zníži aj Millerov efekt. Šírka pásma SO sa zvýši.obvod zosilňovača cascode

obvod zosilňovača cascode

Zníženie zisku v dolnej tranzistor neovplyvňuje celkový zisk, pretože ho hradí horný tranzistor. Horný tranzistor nebude ovplyvnený Millerovým efektom, pretože nabíjanie a vybíjanie z odtoku do driftovej kapacity zdroja je možné vykonávať pomocou odtoku odpor . Frekvenčná odozva, ako aj zaťaženie, boli pre vysoké frekvencie ovplyvnené jednoducho.


V tomto obvode je možné izolovať výstup od vstupu. Dolný tranzistor obsahuje približne stabilné napätie na svorkách zdroja a odtoku, zatiaľ čo horný tranzistor obsahuje takmer stabilné napätie na jeho dvoch svorkách. V zásade neexistuje žiadna spätná väzba od o / p do i / p. Takže obidve svorky sú dobre izolované pomocou stredného pripojenia stabilného napätia.

Výhody a nevýhody

Medzi výhody patrí nasledujúce.

Tento zosilňovač poskytuje veľkú šírku pásma, zisk, rýchlosť záchytu, stabilitu a tiež vstupnú impedanciu. Pre obvod s dvoma tranzistormi je počet častí extrémne nízky.

Medzi nevýhody patrí nasledujúce.

Tento zosilňovač vyžaduje dva tranzistory so zdrojom vysokého napätia. V prípade dvojkanálového tranzistora by mali byť dva tranzistory predpäté prostredníctvom dostatočného množstva VDS v procese, čím sa dosiahne nižšia hranica napájacieho napätia.

Toto je teda všetko o zosilňovač cascode teória. Tieto zosilňovače sú k dispozícii v dvoch typoch, ako napríklad zložený zosilňovač cascode a zosilňovač cascode bimos. Je tu pre vás otázka, frekvenčná odozva zosilňovača cascode?