10 LED jednoduchých obvodov rulety

10 LED jednoduchých obvodov rulety

Tu je zobrazený veľmi jednoduchý obvod 10 ruletových kolies. stlačenie tlačidla naštartuje LED diódy spočiatku v plnom prúde v rotačnom pohybe (postupnosti) a postupne sa spomalí, až kým sa nezastaví na konkrétnej náhodne vybranej LED.Náhodnosť výberu závisí od času, po ktorý zostáva stlačenie prstom zapnuté. Aj rozdiel 0,1 sekundy dokáže zmeniť polohu konečnej polohy LED, čo robí ruletu vysoko spoľahlivou. 10 LED

Jednoduchý obvodový diagram rulety
Dvojica: Jednoduchý obvod indikátora úrovne hudby LED Ďalej: Jednoduchý vodičový obvod LED so 4 Wattami využívajúci IC 338